På grund af den store tilslutning foregår tilmelding ud fra princippet ’først til mølle’. 

Da Falster Rundt er et motionscykelløb køres der efter færdselsloven, som naturligvis skal overholdes.

Det er påbudt, at deltagerne skal køre med hjelm, og triathlon-styr er ikke tilladt.

Giv tegn i trafikken når I skal dreje eller stoppe.  Dette må gerne kombineres med råb/signal: ”Stopper”, "Til højre", "Til venstre", ”Bil fra højre”, ”Bil fra venstre” eller eksempelvis "Pas på – Hul i vejen”.
Så får vi alle sikkert hjem.

De hjælpere, der står og viser vej kan og må ikke stoppe trafikken.
Det er kun politiet og politihjemmeværnet, der må stoppe og dirigere trafikken.

Husk at have dine forsikringer i orden.

Vis og tag hensyn til miljøet mht. affald og brug din sunde fornuft.

Pas på hinanden derude. Du deltager på eget ansvar og skal passe på dig selv og de øvrige deltagere.

God tur!

Falster Rundt

7. august 2022

Asfalt


142 km200 Kr.


Tilmeld

Falster Rundt

7. august 2022

Asfalt


112 km200 Kr.


Tilmeld

Falster Rundt

7. august 2022

Familieruten


40 km135 Kr.


Tilmeld